Frank Solms Nebelung

Frank Solms Nebelung

Partner, Nebelung Kommunikation, Strategische Kommunikations- und Krisenberatung, Hamborg
Frank Solms Nebelung rådgiver beslutningstagere om især strategisk kommunikation, kampagner, kriser og konflikter samt online kommunikation. I løbet af de sidste år har han gennemført mere end 100 omfattende rådgivningsopgaver for både private virksomheder, fagforeninger, NGOer, fonde og politiske organisationer. I 2011 modtog Frank Nebelung den tyske “Online Preis” for den bedste politiske kampagne på de sociale medier. Frank Nebelung er uddannet biolog.

Telefon +49 (0) 40 361 600 110; fsn@fsnc.de