Et meta-marked

Jyllandskorridoren og den kommende tunnel under Femern Bælt er i fuld gang med at forandre den regionale geografi i Nordtyskland og Danmark. Med Kielerkanalen og Øresundsbroen er et nordeuropæisk infrastrukturknudepunkt og et regionalt meta-marked for erhvervslivet på vej. Et marked, der strækker sig fra Hamborg-Bremen til Øresundsregionens sammenvoksede storbyer København-Malmø og omfatter både Slesvig-Holsten, Mecklenburg-Vorpommern, Region Syddanmark og Region Sjælland. Det er en udvikling, der ikke mindst vil gavne små og mellemstore virksomheder inden for blandt andet fødevaresikkerhed, grøn teknologi, sundhed, mobilitet, energi, IT og turisme. For slet ikke at tale om de nye virksomheder og brancher, der opstår i kølvandet på den kontinuerlige digitalisering. For både tyske og danske virksomheder er der et stort potentiale i at krydse de nationale grænser og etablere sig hos naboen.

Men at etablere sig og drive forretning i et nyt marked kan være en udfordring både for veletablerede virksomheder og ’start ups’. At håndtere nationale og regionale forskelle, for eksempel  kultur og sprog, forskellige måder at organisere sig på – eller adgang til beslutningstagere blandt politikere og embedsmænd, kræver erfaring og specialistviden.

CBC15 hjælper virksomheder og organisationer med at arbejde på tværs af de nationale grænser i regionen, at påvirke rammevilkår og engagere sig med deres interessenter, så de når deres forretningsmål.